phone printer box-add quotes-left key lock stats-dots tree earth link eye facebook2 newspaper price-tags

ateh

Firma Ateh od roku 2005 nabízí dodávky typových svítidel. Nyní nabízené designové řady String, Aquarium, Flake, Inled byly rozšířeny o několik zcela nových typů, jejichž design je zčásti zajišťován vlastními silami (Zimula, Čepický). Velmi zajímavá by ale měla být hlavně svítidla pocházející z tvůrčí dílny atelieru průmyslového designu Divan Design.

www.ateh.cz

lock tree printer