U Pošty 39, 735 32, Rychvald
telefon : (+420) 596 546 056
tel+fax : (+420) 596 546 057
e-mail : info@bodinger.cz
www.interierynaprani.cz

Technické data materiálů Kerrock, Staron

Technická data kompaktních materiálů

Kerrock

Vlastnost Hodnota Metoda testování
Hustota 1710 - 1750 kg/m3 ISO R 1183/A
Modul elasticity 8800 - 9800 MPa ISO 178
Pevnost v ohybu 49 - 69 MPa ISO 178
Pevnost v tahu 29 - 47 MPa ISO R 572
Rázová houževnatost 3 - 5,5 kJ/m2 ISO 179
Tvrdost 56 - 64 ASTM D 2858
Tepelná roztažnost 4,1 - 5K v rozsahu 0 - 50 °C
Maximální tažná roztažnost 0,9 % ISO R 572
Odolnost proti vodní páře stupeň 4 (po 1 hod) lehké změny viditelné jen z určitého úhlu
Ohnivzdornost stupeň 4 lehké změny viditelné jen z určitého úhlu ISO 4586-2
Odolnost vůči popálení cigaretou stupeň 3 skvrny odstranitelné kartáčem ISO 4582-2/An 18
Odolnost vůči povětrnostním vlivům nezměřitelné 2 roky sledována
Zápalný test LEV-0 // 94 HB ISO/DIS 10351 // DL 94
Odpor povrchu 2,0x1011-2,0x1012 DIN VDE 0303 Tell 3
Průměrný odpor 7,9x1013-1,2x1014 DIN VDE 0303 Tell 3
Odpor proudu CTI 600 M DIN VDE 0303 Tell 3
Dielektrická konstanta 4,5 DIN VDE 0303 Tell 3
Ztrátový faktor 2,8x10 DIN VDE 0303 Tell 3

Staron

Vlastnost Hodnota Metoda testování
Měrná tíha 1,73 ASTM D-792
Absorpce vody 0,04 % ASTM D-570
Tvrdost 92 ASTM D-975
Tvrdost 57 JIS K 6911
Izodová rázová síla 1,6 kgf cm/cm ASTM D-256
Tažná síla 440 kgf/cm2 ASTM D-638
Pevnost v ohybu 680 kgf/cm2 ASTM D-790
Modul ohybu 8,5x104 kgf/cm2 ASTM D-790
Koeficient teplotní roztažnosti 3,5x10-5 ASTM D-696
Teplotní deformace 116°C ASTM D-648
Odolnost proti povětrnostním vlivům 1000 hodin ASTM D-1499
Teplotní odolnost 180°C/20 minut JIS K6902
Odolnost proti teplé vodě 100°C/20 minut JIS K6902
Síla nárazu 500g/1m/13mm JIS K6718
Odolnost proti bakteriím 4 týdny ASTM G-21
Odolnost proti plísním 4 týdny ASTM G-22